Skole

Åpningstider & adgang

Adgang

Den offentlige grunnskolen i eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har gratis adgang på dagtid i Sørmarka Arena. Det er også gratis for alle barnehager i disse kommunene.

Private skoler, fylkeskommunale skoler og skoler utenom eierkommunene skal betale adgang 40,- pr elev med kort eller faktura. (Husk å ta med rekvisisjon). Fakturagebyr kr. 50,- kommer i tillegg.

Alle grunnskoler i eierkommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola får låne curlingsko gratis av Folkehallene i skoletiden, og må henvende seg til resepsjonen ved ankomst. Vi gjør oppmerksom på at eventuell leie av skøyter ikke er gratis. Alle skoler som skal benytte hallen må registrere besøket sitt på forhånd.

Skøyting

Flere grupper kan booke skøyting samtidig. Kapasiteten er god med tre isflater for skøyting.

  • Vi anbefaler hjelm til alle.
  • Hansker er anbefalt for å unngå kuttskader.
  • Køller/puck er ikke tillatt i denne tiden.
  • Kun lengdeløpsskøyter på lengdeløpsbanen.
  • Ingen mat og drikke i nærheten av isen.
  • Benytt merket spisesone når dere har pause.

Klikk her for Skøytebooking >

Curling

Glattkort nivå 1 gir tilgang til curlingbanene på dagtid for skoleklasser i følge med lærere som innehar glattkortbeviset. Vi stiller med instruktører på dagtid, dersom det er ønskelig.

Baner må alltid bookes på forhånd. For skoleklasser er erfaringsmessig 1,5-2 timer på banen nok, avhengig av klassetrinn. Send forespørsel på curling for skoler.

Les mer om Glattkort.

Klatring

For å benytte klatreveggen må det være en ansvarlig person med tilstrekkelig kompetanse. Det er skolen sitt ansvar å benytte tilstrekkelig kompetanse. Mer om kompetanse anbefalinger på Norges klatreforbund sine nettsider her. Det er mulig å leie instruktører og folk som kan sikre. Send forespørsel på Klatring for skoler.

Undervisning

Ønsker du å gjennomføre undervisningsopplegg i skøyting?

Kontakt oss på post@folkehallene.no