Lengdeløp

Billetter & adgangskort

Lengdeløp

400 meter-banen har internasjonale mål – her er det god plass og stor fart! Banen brukes til trening og løp.

Åpningstider og publikumstider finner du i kalenderen her.

 

Kjøreregler på lengdeløpsbanen:

  • Kun lengdeløpsskøyter er tillatt. (Ved enkelte anledninger er alle typer skøyter tillatt. Tidene vil bli annonsert på facebooksidene)
  • Én kjøreretning, kun venstresvinger.
  • Passering på høyre side.
  • Fart etter det du evner!
  • Blå bane = «krabbefelt».
  • Vi anbefaler hjelm til alle. Hjelm er påbudt til barn under 10 år.
  • Bruk sykkelhjelm eller lei en skøytehjelm.
  • Skal du trene med høy fart må dette skje på tider da klubben har fartstrening. Kontakt klubben ved interesse.
  • Vis hensyn til skøyteløpere med mindre erfaring.

Bruker du hallen ofte?

For deg som bruker hallen ofte kan det lønne seg å kjøpe Folkekortet.

Les mer om Folkekortet.