Kjøp Folkekortet – Barn

Barn

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- Barn til og med året de fyller 13 år (barn under 4 år er gratis)
- Pris gjelder pr mnd

Sørmarka Arena

139,-

Kjøp

Sørmarka Arena + Sandneshallen

199,-

Kjøp