Kjøp Folkekortet – Familie

Familie

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- Adgang for foreldre og barn (under 18 år) i samme husstand
- Øvrige familiemedlemmer registreres ved uthenting av Folkekortet
- Pris gjelder pr mnd

Sørmarka Arena

699,-

Kjøp

Sørmarka Arena + Sandneshallen

899,-

Kjøp