Kjøp Folkekortet – Student/Vernepliktige/uføre/honnør

Student/Vernepliktige/uføre/honnør

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- Pris gjelder pr mnd.

Sørmarka Arena

199,-

Kjøp

Sørmarka Arena + Sandneshallen

259,-

Kjøp