Kjøp Folkekortet – Ungdom 13–17 år

Ungdom

- Ingen innmeldingsgebyr
- Ved innmelding betales resten av inneværende måned og påfølgende måned
- For ungdom under 18 år
- Pris gjelder pr mnd

Sørmarka Arena

199,-

Kjøp

Sørmarka Arena + Sandneshallen

259,-

Kjøp