Idrettslag

Åpningstider

Søke om treningstid?

Følgende kriterier gjelder for tildeling av treningstid til idrettslag og bedriftsidrett i Sørmarka Arena:

– Lagene må være  registrert i Norges Idrettsforbund eller Bedriftsidrettskretsen.
– Lagene må tilhøre Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg kommune..

Lag som ikke oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, vil ikke få tildelt tid.

Søknadskjema finner du i boksen til høyre og sendes til Idrettsrådet i Stavanger post@idrettsraadet.no
Tildeling skjer umiddelbart deretter og alle lag blir tilskrevet.

Søke om arrangement eller stevne?

Før du søker om arrangement i Sørmarka Arena, må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangementer.

Spørsmål angående Sørmarka Arena rettes til driftssjef Nina Eskeland | nina@folkehallene.no

Søknadsfrister og tildelte tider

Frist for å søke om treningstid er 1. mars 2019.

Frist for å søke om arrangement/stevne for sesongen 2018/2019 er er 31. august 2019.

 

Info fra klubb/krets

Terminlister og annen relevant informasjon fra klubber/kretser finner du på klubbenes egne nettsider.