Idrettslag

Åpningstider

Søke om treningstid?

Følgende kriterier gjelder for tildeling av treningstid til idrettslag og bedriftsidrett i Sørmarka Arena:

– Lagene må være  registrert i Norges Idrettsforbund eller Bedriftsidrettskretsen.
– Lagene må tilhøre Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg kommune..

Lag som ikke oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, vil ikke få tildelt tid.

Søknadsskjema finner du her.

Last ned og send til Idrettsrådet i Stavanger post@idrettsraadet.no

Tildeling skjer umiddelbart deretter og alle lag blir tilskrevet.

Søke om arrangement eller stevne?

Før du søker om arrangement i Sørmarka Arena, må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangementer.

Spørsmål angående Sørmarka Arena rettes til driftssjef Nina Eskeland | nina@folkehallene.no

Søknadsfrister og tildelte tider

  • Frist for å søke om treningstid er 1. april 2021.

 

  • Frist for å søke om arrangement/stevne for sesongen 2020/2021 er er 1. august 2021.

 

Info fra klubb/krets

Terminlister og annen relevant informasjon fra klubber/kretser finner du på klubbenes egne nettsider.