Skole

Åpningstider

Adgang

Den offentlige grunnskolen og barnehager i eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har gratis adgang fra kl 8-15 i ukedager i Sørmarka Arena.

Private skoler, fylkeskommunale skoler og skoler utenom eierkommunene skal betale adgang 40,- pr elev med kort eller faktura. (Husk å ta med rekvisisjon). Fakturagebyr kr. 50,- kommer i tillegg.

Alle grunnskoler i eierkommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola får låne curlingsko gratis av Sørmarka Arena i skoletiden, og må henvende seg til resepsjonen ved ankomst. Vi gjør oppmerksom på at eventuell leie av skøyter ikke er gratis. Alle skoler som skal benytte hallen må registrere besøket sitt på forhånd.

Booking senest 2 virkedager før ankomst.

Skøyting

Klikk her for å booke skøytetid til skoler og barnehager.

2 timer pr booking. Vi anbefaler et planlagt opplegg på isen, for best mulig opplevelse for barna.

 

  • Flere grupper kan booke skøyting samtidig. Kapasiteten er god med tre isflater for skøyting.
  • Det er påbudt med hjelm for alle barn under 10 år (sykkelhjelm er godkjent!)
  • Hansker er anbefalt for å unngå kuttskader.
  • Køller/puck er ikke tillatt i denne tiden.
  • Kun lengdeløpsskøyter på lengdeløpsbanen.
  • Ingen mat og drikke i nærheten av isen.
  • Benytt merket spisesone når dere har pause.

Curling

Klikk her for å booke curlingbaner til skoler.

Lærere i følge med skoleklasser har tilgang til curlingbanene på dagtid, og må enten ha Glattkort nivå 1 eller tilstrekkelig kompetanse i curling. Læreren har det fulle ansvaret for sin skoleklasse på isen.

Vi stiller med instruktører på dagtid, dersom det er ønskelig.

Baner må alltid bookes på forhånd. For skoleklasser er erfaringsmessig 1,5-2 timer på banen nok, avhengig av klassetrinn.

Les mer om Glattkort.

Klatring

Klikk her for å booke tid i klatreveggen til skoler og barnehager.

For å benytte klatreveggen må det være en ansvarlig person med tilstrekkelig kompetanse. Det er skolen sitt ansvar å benytte tilstrekkelig kompetanse. Mer om kompetanse anbefalinger på Norges klatreforbund sine nettsider her. Det er mulig å leie instruktører og folk som kan sikre.