Koronaviruset

Åpningstider

Dette gjelder i Sørmarka Arena per 9. november

For å unngå opphopning og kø, vil det inntil videre ikke være mulig å kjøpe dagspass for adgang til hallen. Hvorfor det? Les mer her

Adgang til Sørmarka Arena er fremdeles tilgjengelig gjennom forhåndsbestilling av tid via Folkekortet.

 

RESERVERE PLASS MED PERSONLIG FOLKEKORT

 For ordinære folkekort reserveres plass her

Vi ber deg om å møte på tiden som er bestilt. Reserverte plasser frigis 10 minutter etter reservert klokkeslett – dette for å gi flest mulig tilgang til aktivitetene. Vi ber også om at du er helt ute av hallen ved sluttidspunktet.

 

Kontakt oss på  sormarka@folkehallene.no eller tlf 90 25 73 00 ved spørsmål

 

 

RESERVERE TID MED FOLKEKORT FAMILIE

Voksne/barn med registrert telefonnummer kan reservere plass her.

Det må bestilles plass til alle som skal besøke oss, også barn.

Plass til barn uten eget telefonnummer må reserveres på epost til sormarka@folkehallene.no eller tlf 90 25 73 00. Vi hjelper deg så snart vi kan.

Vi ber deg om å møte på tiden som er bestilt. Reserverte plasser frigis 10 minutter etter reservert klokkeslett – dette for å gi flest mulig tilgang til aktivitetene. Vi ber også om at du er helt ute av hallen ved sluttidspunktet.

 

 

RESERVERE TID MED FOLKEKORT BEDRIFT

Plass reserveres på epost til sormarka@folkehallene.no eller tlf 90 25 73 00.

Vi hjelper deg så snart vi kan.  Det må reserveres plass til alle som skal benytte kortene.

Vi ber deg om å møte på tiden som er bestilt. Reserverte plasser frigis 10 minutter etter reservert klokkeslett – dette for å gi flest mulig tilgang til aktivitetene. Vi ber også om at du er helt ute av hallen ved sluttidspunktet.

 

 

Alle gruppetimer har makskapasitet på 10 personer.

 

Avvikling av treninger for personer under 20 år fortsetter etter gjeldende smittevernregler.

 

Treninger for voksne (over 20 år) er avlyst.

 

Det vil inntil videre ikke være mulig å bestille barnebursdager og andre gruppearrangement.

 

Vi beklager det reduserte tilbudet, og håper at vi raskt kan komme tilbake til «normalen».

 

Velkommen!

Overordnende smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå opphold i anleggene som ikke er strengt nødvendig (f.eks foresatte i følge med eldre barn på trening).

 

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 23/10-20