Velkommen

Åpningstider

Sørmarka Arena er åpen med begrenset tilbud

VI GJENÅPNER FOR INDIVIDUELL TRENING 19. APRIL!

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Det har vært mye frem og tilbake, men nå er det klart! Vi gjenåpner for Folkekort-medlemmer som ønsker å trene på egenhånd fra 19. april. Det er ikke nødvendig at treningen er medisinsk begrunnet.

Tid bookes på forhånd slik du er vant til.

Nytt er også at du er velkommen uansett hvilken kommune du bor i. Alle medlemmer kan booke tid til egentrening.

Fra og med 19. april reaktiverer vi derfor medlemskapet for deg som av denne grunn ikke har hatt anledning til å trene hos oss.  Husk å få med deg online-treningen som annonseres på Facebook.

 

For øvrige grupper gjelder følgende:

 • Skoler og barnehager hjemmehørende i Stavanger kommune kan benytte anlegget.
 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres.
 • Klatregrupper for barn kan gjennomføres.
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan bruke anlegget til å gjennomføre trening, etter gjeldende regler.
 • Gruppetimer utgår.
 • All annen aktivitet utgår inntil videre. Dette gjelder blant annet ordinært publikumsbesøk.

 

Se forøvrig gjeldende smitteverntiltak nedenfor.

 

Oppdatert 19. april: VI GJENÅPNER FOR INDIVIDUELL TRENING!

Oppdatert 16. april: STENGT FOR INDIVIDUELL TRENING SOM IKKE ER MEDISINSK BEGRUNNET

Oppdatert 15. april: Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Oppdatert 15. april: Gruppetimer utgår.

Oppdatert 13. april: De nasjonale innstrammingene som ble vedtatt 25/3 blir videreført fra og med 14/4 i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

 

Overordnende smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

 

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå opphold i anleggene som ikke er strengt nødvendig (f.eks. foresatte i følge med eldre barn på trening).

 

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift. smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

 

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

 

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

 • Vi tar i mot kontanter, men oppfordrer sterkt betaling med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys, for å unngå smitte.

 

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 2 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 13/04-21